Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningenblomsterhaven torsdag d. 9. Marts 2023 kl. 19:30 i foreningslokalerne på 1. sal i Smørum idrætscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning aflagt af bestyrelsen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
  1. Forelæggelse af budget for det kommende år (2023).
  1. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingentet stiger til 950 kr. i 2023)
  1. Bestyrelsen stiller forslag om oprensning af søen jf. bilag 1.
 5. Indkomne forslag (ingen modtaget)
 6. Valg til 2 bestyrelsesposter/medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
  1. Kristian Nørgaard:  På valg – modtager genvalg
  1. Carina Gattmann Skovgaard: ikke på valg
  1. Fillip A. Jordan: På valg – modtager genvalg
  1. Niels Pelle Wang-Holbøll: ikke på valg
  1. Niels Heerfordt: Ikke på valg
 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et lotteri.

Ved spørgsmål kontakt Kristian Nørgaard 22857384 eller gfblomsterhaven@gmail.com

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningenblomsterhaven torsdag d. 9. Marts 2023 kl. 19:30 i foreningslokalerne på 1. sal i Smørum idrætscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning aflagt af bestyrelsen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
  1. Forelæggelse af budget for det kommende år (2023).
  1. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingentet stiger til 950 kr. i 2023)
  1. Bestyrelsen stiller forslag om oprensning af søen jf. bilag 1.
 5. Indkomne forslag (ingen modtaget)
 6. Valg til 2 bestyrelsesposter/medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
  1. Kristian Nørgaard:  På valg – modtager genvalg
  1. Carina Gattmann Skovgaard: ikke på valg
  1. Fillip A. Jordan: På valg – modtager genvalg
  1. Niels Pelle Wang-Holbøll: ikke på valg
  1. Niels Heerfordt: Ikke på valg
 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et lotteri.

Ved spørgsmål kontakt Kristian Nørgaard 22857384 eller gfblomsterhaven@gmail.com

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven onsdag d. 20. april 2022 kl. 19:30 på Smørum kulturhus (Salen)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning aflagt af bestyrelsen

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder

a. Forelæggelse af budget for det kommende år (2022).

b. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2022)

5. Indkomne forslag (ingen modtaget)

6. Valg til 2 bestyrelsesposter/medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

a. Kristian Nørgaard: Ikke på valg

b. Jørgen W. Koch: Modtager ikke genvalg

c. Fillip A. Jordan: Ikke på valg

d. Niels Pelle Wang-Holbøll: På valg – Modtager genvalg

e. Niels Heerfordt: På valg – Modtager genvalg

7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et lotteri.

Opråb:

Bemærk, at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen – er det noget for dig? Er du ny i foreningen, er her en god mulighed for at lære dit nye nabolag og beboere bedre at kende. Mere garvede grundejere er selvfølgelig også velkomne! Vi plejer at holde ca. 5 bestyrelsesmøder om året, stå for et årligt fastelavns arrangement samt gå ud og spise sammen en gang om året. Interesseret kontakt evt. Kristian Nørgaard 22857384 eller Niels Pelle Wang-Holbøll 41177679. Budget og Regnskab omdeles inden generalforsamlingen.

Kære alle

I bestyrelsen er vi i gang med at skifte kasserer, og sådan noget er desværre lidt besværgeligt, med meget papirarbejde og administration.

Nu er kassererskiftet netop sket (og nu kan den nye kasserer se, hvem der har forudbetalt), så nu mangler vi blot at printe referatet samt kontingentopkrævningerne og ligge det i jeres postkasse. Dette forventes gjort i løbet af weekenden. Det kan oplyses at kontingentet er uændret – 850 kr.

God sommer!

Mvh. Bestyrelsen

Posted by: webmaster | 24. maj 2021

Regnskab 2020 og Budget 2021

Kære Alle

Nu er regnskab 2020 og bestyrelsens oplæg til et budget 2021 blevet delt ud og skulle gerne ligge i jeres postkasser.

Husk: Vi har to pladser i bestyrelsen, som er på valg i år. Den ene er Kristian Nørgaards plads, som er formand for bestyrelsen (Kristian genopstiller), og den anden er Jørgen Johansens plads, som efter flere års aktiv bestyrelsesarbejde ikke genopstiller. Er man interesseret og nysgerrig efter at vide, hvad vi laver i bestyrelsen, og hvor meget det indebærer, skal man ikke holde sig tilbage fra at kontakte undertegnet eller vores bestyrelsesformand Kristian Nørgaard. Kom frisk!

Husk husk: Agter man at møde op til generalforsamlingen, skal man kunne fremvise en negativ corona-prøve, der maksimalt er 72 timer gammel.

Ellers rigtig god pinse til alle:)

Mvh. Bestyrelsen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven torsdag d. 27. maj 2021 kl. 20:00 på Balsmoseskolen (Aula C)

Sikkerhed
Generalforsamlingen gennemføres så vidt det er muligt i forhold til gældende Coronaretningslinjer. For at der ikke bliver for mange, opfordrer vi til at der kun møder 1 person fra hver grundejer. Der kan medbringes og stemmes ved brug af fuldmagt ifølge vedtægter. Grundet Corona vil der ikke være forplejning.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning aflagt af bestyrelsen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
  ⦁ Forelæggelse af budget for det kommende år (2021).
  ⦁ Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021)
 5. Indkomne forslag (ingen modtaget)
 6. Valg til 2 bestyrelsesposter/medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.
  ⦁ Kristian Nørgaard: Modtager genvalg
  ⦁ Jørgen Johansen: Modtager ikke genvalg
  ⦁ Jørgen W. Koch: Ikke på valg
  ⦁ Niels Pelle Wang-Holbøll: Ikke på valg
  ⦁ Niels Heerfordt: Ikke på valg
 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opråb:
Bemærk, at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen – er det noget for dig? Er du ny i foreningen, er her en god mulighed for at lære dit nye nabolag og beboere bedre at kende. Mere garvede grundejere er selvfølgelig også velkomne! Vi plejer at holde ca. 5 bestyrelsesmøder om året, stå for et årligt fastelavnsarrangement samt gå ud og spise sammen en gang om året. Interesseret kontakt evt. Kristian Nørgaard 22857384 eller Niels Pelle Wang-Holbøll 41177679. Budget og Regnskab omdeles inden generalforsamlingen.

Kære alle

Grundet det indendørs forsamlingsloft på 10 personer har vi i bestyrelsen valgt at udskyde afholdelsen af vores ordinære generalforsamling til den 27. maj. Jf. foreningens vedtægter skulle vi have holdt generalforsamlingen ultimo april, men vi håber på jeres forståelse i denne tid. Vi vil inden længe lægge en officiel indkaldelse i jeres postkasser med dagsorden og oplæg til budget 2021.

Mange hilsner,

Bestyrelsen.

Posted by: webmaster | 15. august 2020

Status på Fiber – Juni 2020

I Juni måned lavede jeg denne video hvorpå jeg forklarer situationen med Smørum Kabelnet og YouSee.
Da det hele er lidt omfattende og svært at putte på skrift lavede jeg det som en video.

linket jeg taler om i videoen er denne her. der kan i klikke jer ind på siden og registrere jer som interesseret.

https://www.egedalfibernet.dk/smoerum/

 

 

Mvh Daniel Listh

Posted by: webmaster | 15. august 2020

Ordinær Generalforsamling d. 31. August

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven
mandag d. 31. august 2020 kl. 20:00 på Balsmoseskolen (Torvet)

Sikkerhed:
De nuværende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen siger, at et møde med siddende gæster kan godkendes op til 500 personer. Derfor vil vi gerne sætte stole op med stor afstand og bede de medlemmer, som tager del af generalforsamlingen om at respektere afstanden til hinanden samt bruge de håndsprit, der er stillet op.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning aflagt af bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
a. Forelæggelse af budget for det kommende år (2020)
b. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 2020)
5. Indkomne forslag (ingen modtaget)
a. Brev modtaget angående vedligeholdelse af sø
6. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
a. Daniel Listh (formand): Modtager ikke genvalg
b. Jørgen Johansen (kasserer): Modtager genvalg
c. Kevin Dalgaard (sekretær): Udtrådt af bestyrelsen
d. Helle Hansen (legepladsansvarlig samt koordinator af fastelavn): udtrådt af bestyrelsen
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


OPRÅB:
Bemærk at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen – er det noget for dig? Er du ny i foreningen, er her en god mulighed for at lære dit nye nabolag og beboere bedre at kende. Mere garvede grundejere er selvfølgelig også velkomne! Vi plejer at holde ca. 5 bestyrelsesmøder om året, stå for et årligt fastelavnsarrangement samt gå ud og spise sammen en gang om året.Hvorhenne?
Torvet, Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum

Kære beboere i Grundejerforeningen Blomsterhaven.

Der i grundejerforeningen blomsterhaven 176 husstande, og ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling senest den 30. april. Generalforsamlingen skal varsles 14 dage inden. Grundet regeringens forholdsregler omkring forsamlinger, samt det generelle ønske om til at reducere smittespredning, bliver det ikke muligt at holde generalforsamlingen rettidigt.

Den nuværende bestyrelse vil så snart forholdende igen tillader det indkalde til generalforsamling.

Såfremt dette giver anledning til bemærkninger, må I endelig kontakte os.

Mvh. Bestyrelsen

Formand: Daniel Listh

+45 6043 5143
gfblomsterhaven@gmail.com“

Older Posts »

Kategorier