Posted by: webmaster | 15. august 2020

Status på Fiber – Juni 2020

I Juni måned lavede jeg denne video hvorpå jeg forklarer situationen med Smørum Kabelnet og YouSee.
Da det hele er lidt omfattende og svært at putte på skrift lavede jeg det som en video.

linket jeg taler om i videoen er denne her. der kan i klikke jer ind på siden og registrere jer som interesseret.

https://www.egedalfibernet.dk/smoerum/

 

 

Mvh Daniel Listh

Posted by: webmaster | 15. august 2020

Ordinær Generalforsamling d. 31. August

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven
mandag d. 31. august 2020 kl. 20:00 på Balsmoseskolen (Torvet)

Sikkerhed:
De nuværende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen siger, at et møde med siddende gæster kan godkendes op til 500 personer. Derfor vil vi gerne sætte stole op med stor afstand og bede de medlemmer, som tager del af generalforsamlingen om at respektere afstanden til hinanden samt bruge de håndsprit, der er stillet op.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning aflagt af bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
a. Forelæggelse af budget for det kommende år (2020)
b. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 2020)
5. Indkomne forslag (ingen modtaget)
a. Brev modtaget angående vedligeholdelse af sø
6. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
a. Daniel Listh (formand): Modtager ikke genvalg
b. Jørgen Johansen (kasserer): Modtager genvalg
c. Kevin Dalgaard (sekretær): Udtrådt af bestyrelsen
d. Helle Hansen (legepladsansvarlig samt koordinator af fastelavn): udtrådt af bestyrelsen
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


OPRÅB:
Bemærk at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen – er det noget for dig? Er du ny i foreningen, er her en god mulighed for at lære dit nye nabolag og beboere bedre at kende. Mere garvede grundejere er selvfølgelig også velkomne! Vi plejer at holde ca. 5 bestyrelsesmøder om året, stå for et årligt fastelavnsarrangement samt gå ud og spise sammen en gang om året.Hvorhenne?
Torvet, Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum

Kære beboere i Grundejerforeningen Blomsterhaven.

Der i grundejerforeningen blomsterhaven 176 husstande, og ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling senest den 30. april. Generalforsamlingen skal varsles 14 dage inden. Grundet regeringens forholdsregler omkring forsamlinger, samt det generelle ønske om til at reducere smittespredning, bliver det ikke muligt at holde generalforsamlingen rettidigt.

Den nuværende bestyrelse vil så snart forholdende igen tillader det indkalde til generalforsamling.

Såfremt dette giver anledning til bemærkninger, må I endelig kontakte os.

Mvh. Bestyrelsen

Formand: Daniel Listh

+45 6043 5143
gfblomsterhaven@gmail.com“

Posted by: Kevin Dalgaard | 16. marts 2019

Ordinær Generalforsamling d. 01. april 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven den 01. april 2019.

Der bliver i morgen husstandsomdelt dagsorden samt bilag i form af revideret regnskab for 2018 og budget for 2019 – se her.

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted by: webmaster | 20. marts 2018

Ordinær generalforsamling den 09. april 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven den 09. april 2018 ( i stedet for den aflyste ordinære generalforsamling den 22. marts 2018).

Der er i dag husstandsomdelt dagsorden samt bilag i form af revideret regnskab for 2017 og budget for 2018 – se her.

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted by: webmaster | 18. marts 2018

Aflysning: Ordinær generalforsamling 22. marts 2018

Til alle grundejere.

 

Da kommunen/skolen desværre har annulleret vores bookede lokale med meget kort varsel – og det ikke har været muligt at få andet egnet lokale på dagen er vi desværre nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling den 22. marts 2018.

Vi forventer at udsende ny indkaldelse til ordinær generalforsamling snarest.

 

Mvh.

Bestyrelsen

Posted by: webmaster | 4. marts 2018

Ordinær generalforsamling den 22. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven den 22. marts 2018.

Der er i dag husstandsomdelt dagsorden samt bilag i form af revideret regnskab for 2017 og budget for 2018 – se her

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted by: webmaster | 27. januar 2018

Fastelavn 2018

Kom til fastelavn i grundejerforeningen

Søndag den 11. februar 2018 kl. 11.00 ved Tulipanhaven 52.

Der er præmier til de to bedste udklædninger – også præmie til bedste udklædte voksen.

Vi starter som sædvanligt med at børnene “slår katten a’ tønden”. Herefter vil børnene få en godtepose og lidt at drikke.

De voksne blive trakteret med noget varmt at drikke samt fastelavnsboller.

Efter at de voksne nu forhåbentlig har samlet kræfter, er det deres tur til at vise børnene hvordan man slår katten a’ tønden!

Vi gør opmærksom på, at også voksne uden børn er hjerteligt velkommen, og vi håber at vi alle får en fornøjelig formiddag.

Det er nødvendigt med en billet for at være med – denne kan hentes gratis mod aflevering af omdelt kupon hos:

Helle Hansen (Erantishaven 66) – mellem 18.00 og 20.00

og senest søndag den 4. februar 2018.

Posted by: webmaster | 19. april 2017

Referat af ordinær generalforsamling 04.04.2017

Referat fra ordinær generalforsamling 04.04.2017 kan ses her og bliver også husstandsomdelt.

Husk indbetaling af årets kontingent på 850,- på grundejerforeningens konto: reg. nr. 0320 konto nr. 0716 583 430 senest 01.05.2017.

 

 

Posted by: webmaster | 19. marts 2017

Ordinær generalforsamling 4. april 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blomsterhaven

tirsdag d. 04. april 2017 kl. 19:30 på Balsmoseskolen (Torvet)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning aflagt af bestyrelsen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se her)
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder
  • forelæggelse af budget for det kommende år (2017) (se her)
  • fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent til kr. 850)
 5. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter.
  På valg:

  • Jesper Andersen (formand): Modtager genvalg
  • Sanne Braae (kasserer): Modtager ikke genvalg
  • Birgitte Jørgensen (sekretær): Udtrådt af bestyrelsen
  • Derudover skal der vælges 2 suppleanter.
 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

­

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

OPRÅB: Bemærk at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen – er det noget for dig? Er du ny i foreningen er her en god mulighed for at lære dit nye nabolag og beboere bedre at kende. Mere garvede grundejere er selvfølgelig også velkomne! Vi plejer at holde ca. 5 bestyrelsesmøder om året, stå for et årligt fastelavnsarrangement samt gå ud og spise sammen en gang om året.  

Den omdelte indkaldelse inkl. regnskab og budget kan ses her.

Older Posts »

Kategorier